Меню
  • Начало
  • Програма за лоялни клиенти

Програма за лоялни клиенти

Условия за лоялна програма

Настоящите общи условия („Общите условия”) уреждат отношенията между „М Кар София” EООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК: 203645296, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх“ 53 (наричано „М Кар София“) и потребителите във връзка с програмата за лоялни клиенти на М Кар София, наричана Програмата, издаването на клиентска карта и упражняването на правата по нея.
С регистрацията в Програмата Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с Общите условия.
УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ
1. ИЗДАВАНЕ И УПОТРЕБА НА КЛИЕНТСКА КАРТА
1.1. Всеки регистриран Лоялeн клиент има право на преференциална услуга от М Кар София и/или на отстъпка от стандартната цена на даден продукт в е-магазина: www.shop.bmw-mcarsofia.bg (към момента онлайн магазина работи с всички карти за лоялност на М Кар София с изключение на After five) или във физическия магазин на М Кар София. Размерът на отстъпката и видът на преференциалната/ите услуга/и се определя от натрупания оборот и се идентифицира с карта за лоялни клиенти.
1.2. Издателят на карта за „Лоялни клиенти“, наричана по-долу „КАРТА“, е М Кар София. Заявителят, наричан по-долу „КЛИЕНТ“, възлага на М Кар София да издаде картата при условията на настоящите Общи условия.
КЛИЕНТ може да бъде както всяко дееспособно физическо, така и всяко юридическо лице. М Кар София може да отхвърли молбата за издаване на карта без да посочва основания за това. Издадените карти остават собственост на М Кар София и могат да бъдат изискани обратно по всяко време.

Съществуват три вида карти за лоялни клиенти:

Platinum Card получават всички клиенти, регистрирани за програмата и заплатили фактури на обща стойност над 9000 лева без включен ДДС. Картата дава право на:
- 15% отстъпка от цената резервни части, аксесоари и Lifestyle за BMW и MINI.
- Безплатен хотел на летни/ зимни гуми с джанти.
- Безплатна услуга Мобилна грижа – предоставяне на заместващ автомобил, при необходимост от повече от два работни дни за извършване на механичен ремонт на автомобила на клиента при възможност от страна на М Кар София.
- Безплатна услуга Pick-up service в рамките на град София - след предварителна заявка от Клиента на тел.: +359 2 45 17 800 или на имейл адрес:
service@bmw-mcarsofia.bg, представител на М Кар София ще посети адрес, за да вземе Вашият автомобил за сервиз и ще го върне на същия адрес в
уговорено време между двете страни. Услугата не включва репатриране на клиентския автомобил. Услугата може да се заяви и използва само в работно време на М Кар София - от 9:00 до 18:00 часа от понеделник до петък.
- Безплатна услуга Airport shuttle (с предварителна заявка на телефон +359 2 45 17 800 или на е-мейл service@bmw-mcarsofia.bg наш служител ще
бъде на място на летището, за да вземе автомобила на КЛИЕНТА, след което ще докара същия в М Кар София и ще посрещне отново клиента на
летището с автомобила му в заявения от него час). Услугата може да се заяви и използва само в работно време на М Кар София - от 9:00 до 18:00 часа от понеделник до петък.

Gold Card получават клиенти заплатили фактури за услуги и стоки на стойност над 4000 лева без включен ДДС. Картата дава право на:
- 12% отстъпка от цената на резервни части, аксесоари и Lifestyle за BMW и MINI.
- Безплатен хотел на летни/ зимни гуми с джанти.
- Безплатна услуга Мобилна грижа – предоставяне на заместващ автомобил, при необходимост от повече от два работни дни за извършване на
механичен ремонт на автомобила на Kлиента.

Silver Card получават клиенти заплатили фактури за услуги и стоки на стойност над 1000 лева, без включен ДДС. Картата дава право на:
- 8% отстъпка от цената резервни части, аксесоари и Lifestyle за BMW и MINI.
- Безплатен хотел на летни/ зимни гуми с джанти.
Горепосочените суми следва да са натрупани в рамките на последните 12 месеца, считано от датата, на която клиентът е заявил желанието си за участие в Програмата или му е била издадена такава по реда на т. 1.4. от Общите условия.

Аfter Five получават всички клиенти на М Кар София, чиито автомобили се обслужват в сервиза и са на възраст над 5 години. Картата дава право на:
- Различни отстъпки от резервни части от 10% до 20%, в зависимост от вида на резервните части.

Картите за отстъпка не важат за продукти, които са в промоция. Намалението по картите не може да се комбинира с други отстъпки.

1.3. Клиентската карта е лична и преотстъпването е забранено. Всеки участник има право само на една карта.
1.4. Издаването на клиентска карта става автоматично от М Кар София при изпълнението на съответните обороти за цитирания по-горе срок и след попълване на хартиен формуляр в сервиза на М Кар София.
1.5. Издаването на клиентска карта е безплатно.
1.6. При регистрацията в Програмата участниците се съгласяват да предоставят доброволно личните си данни, изисквани във формата за регистрация.
1.7. Клиентската карта не е банкова карта и средство за разплащане. Участниците могат да се възползват от привилегиите, които получават с картата, като за целта показват картата на компетентен консултант на М Кар София при извършване на покупко-продажба на резервни части и аксесоари или оформянето на сервизната поръчка. М Кар София си запазва правото да изиска и показването на лична документ с цел удостоверяване самоличността на лицето, представящо клиентската карта.
1.8. КЛИЕНТЪТ трябва да представи клиентската си карта преди заплащане на покупката, за да може да се възползва от съответните предвидени отстъпки. В случай че КЛИЕНТЪТ е заплатил без да представи картата, същият не може да ползва отстъпката.
1.9. М Кар София си запазва правото да откаже издаването на карта на КЛИЕНТ, без да уведомява КЛИЕНТА за причините за това.
1.10. При условие, че клиентската карта не се използва повече от две години, тя става невалидна.

  1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

2.1. Ако картата бъде загубена, повредена или открадната, КЛИЕНТЪТ трябва да уведоми за това М Кар София незабавно. Цената за издаване на дубликат на картата е 20 лева без включен ДДС. Ако загубената карта бъде намерена, тя следва да бъде предадена на М Кар София.
2.2. Срокът за издаване на дубликат на клиентска карта е до 30 календарни дни.
2.3. Валидните и актуални Общи условия са винаги само и единствено тези публикувани на интернет адреса www.bmw-mcarsofia.bg
2.4. КЛИЕНТЪТ се задължава незабавно, в писмена форма да уведоми М Кар София при всяка промяна на неговия адрес, на наименованието или на данни на неговата фирма. Когато М Кар София не е уведомена за промяната, всички съобщения, изпратени на последния известен на М Кар София адрес, ще се считат за надлежно изпратени/връчени.
2.5. М Кар София си запазва правото за промяна на общите условия и процедурaта по предоставяне на отстъпки. М Кар София си запазва правото по всяко време да предприема обновления и подобрения на предимствата, които картата предоставя, временно да преустановява действието на офертите, отстъпките, промоциите и другите привилегии, предоставени специално за картодържателите, поради непреодолима сила, случайно събитие, както и поради техническа повреда. М Кар София има също така неотменимото право да прекрати действието на картите, като обяви това по подходящ за КЛИЕНТИТЕ начин.
3. ЛИЧНИ ДАННИ
Участниците в Програма декларират, че са запознати и съгласни с Политиката за поверителност на „М Кар София“ ООД, в качеството му на администратор на лични данни, публично достъпна на интернет адрес: www.bmw-mcarsofia.bg/privacy-policy/

Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.12.2019 г.

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки